सुदुरपश्चि

मनोरञ्जन

अर्थतन्त्र

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइने व्यवस्थामा अझै बाधा

विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारले ब्याङ्कले त्यसरी उपलब्ध गराउने लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने ...